Logo Artenys

Uitzonderlijk nieuws

We beleven ongeziene tijden. En ongeziene tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Allemaal ingegeven door de zorg om u, onze trouwe partners en klanten, en om onze medewerkers.

We zijn door de gebeurtenissen en op basis van de medische informatie over het virus die ons bereikt, niet in paniek, maar wel bezorgd en voorzichtig. We willen als plichtsbewuste burgers alle nodige maatregelen nemen om jullie en onze gezondheid te vrijwaren, en samen de dreiging van het corona-virus af te wenden.

Daarom hebben we onze medewerkers gevraagd zo weinig mogelijk fysieke contacten en vergaderingen te houden, en zoveel mogelijk van thuis uit te werken, en de communicatie maximaal via mail, telefoon, whatsapp en skype te voeren.

We zijn en blijven voor 100% ter beschikking voor overleg, vragen en opvolging, maar geven de komende tijd de voorkeur aan digitale en telefonische communicatie.

Bel of mail ons gerust op de gekende contactnummers. En wees vooral erg voorzichtig, volg trouw de instructies van de overheid, en zorg goed voor uzelf en uw naasten.

Vriendelijke groet,

Team Artenys